Informations
Super Attacks : la barre de vie clignote.
Corps à corps
Mouvements de base
coup de poing
coup de pied
arme/saisie
ou
changement de plan
lancer d'arme (proche)
lancer d'arme (loin)
dash avant
dash arrière
large dash
large backdash
Attaques d'un plan à l'autre
ou
+ ou
+ ou
+ ou
+ ou

Hayate Sh˘
Kyô Retsu Zan
+
Hi Tensho Ô Kyaku
+ ou
Reppû Satsu
(saut) + ou
Genei Hikon
+ ou
Nendô Hikon
+ ou
Hioh! Mus˘ Ranbu
+
Gozu
Yô en Ken
à répétition
Gô Ten
+
Gô en Dan
+ ou
Mudô Gô en Ha
+ ou
Jaga Rangeki Shô
(2 sec) + à répétition
Carol Stanzack
Spining Top
+ ou
Fast Ball Flash
+ ou
Dream Angel
(saut) +
Rainbow Attack
+ ou
Swan Dive Dumper
(2 sec) + ou
Naughty Ball
+

Mezu
Yô en Kyaku
à répétition
Gô Ten
+
Ryû Hyô Dan
+ ou
Mudô Sui Ryû Ha
+ ou
Jaga Rangeki Kyaku
(2 sec) + à répétition
Max Eagle
American Screw
+ ou
Flash Wing
+ ou
Axe Boom
+ ou
Eagle Special
+
Nicola Zaza
Galvanic Smash
+
Discus Driver
+ ou
Samson Spirit
+ ou
U.F.O. Blaster
+ ou
Lazer of Hell
+

Chung Paifu
Sen Shushô Uchi
+ ou
Haku Kô Dan
(2 sec) + ou
Kiden Dama
(suspendu au tuyau)
+ ou
Shien Ryû
+ ou
Chocho Henka
(énervé) + ou
Senpû Enbu
+
Sennin Happa
+
Gordon Bowman
Friction Heat
+ ou
Launch Upper
+ ou
Spark Bolt
+ ou
Mad Police
+
Joker
Crazy Toy
+
Blood Parasol
(saut) + ou
Roller Dash
(2 sec) + ou
Murder Hat
+ ou
Transporter
+ ou
Good Face
+

King Lion
Nightmare
+
Beast Blow
+ ou
Silent Storm
+ ou
God Bless
(2 sec) + ou
Earth Chopper
+
King Straight
+

   
 

SITES FILS