Informations
Power Super Moves : consomme un item , , ou .
Potential Power Moves : consomme trois items, la barre de santé clignote.
Corps à corps
Behemoth, Eelis et Lucifer sont jouables sur Neo·Geo MVS, Neo·Geo AES et Neo·Geo CD avec cette astuce.
Fire Thunder
Water Breeze
Mouvements de base
poing faible
pied faible
poing fort
pied fort
+
attaque puissante
+
rétablissement dans les airs
/
charge
dash avant
dash arrière

Susano
Koku Ryû Sai
+ ou
Air Koku Ryû Sai
(saut) + ou
Ryû Ga Hô
+ ou
Ryû Hare Ba
+ ou
Ryû Ga Raku Kyaku
+ ou
Air Ryû Ga Raku Kyaku
(saut) + ou
Slam Strike
+ ou
Rai Geki Rin
+
Nana Garera Orochi Nagi
+
+ + , , , , ,
Sô Mei Fû Rai Ken
+
Benten
Ryû Sei Zan
+ ou
Air Ryû Sei Zan
(saut) + ou
Sô Rai Geki
(saut) + ou
Sô Rai Raku
+ ou
Air Sô Rai Raku
(saut) + ou
Seki Ryû Sô Ken
+
Sen Kû Hô Ô Yoku
+
Shin Kû Ren Zan
+
Chichi & Nene
Re Ka E (changement)
Air Re Ka E (changement)
(saut)
Kururin Ko
+
Rai Jin Ken (Chichi)
+ ou
Fû Jin Kyaku (Nene)
+ ou
Air Fû Jin Kyaku (Nene)
(saut) + ou
Mane Mane Attack
+ ou
Ton De Ke Punch
(2 sec) +
Double Team
+
Boko Boko Drop
+
Biri Biri Cannon
+
Ten Sei Fuu Rai Jin
+
Lightning Wave
Ten Sei Fuu Rai Jin +
(maintenu) + , , ou

Son Gokû
En Satsu Kon
+ ou
Sô Shin Ni Ki Kyaku
+ ou
San Ren Kon
+ ou
Bop Toss
+ ou
Ren Sen Kon
+
En Jin no Kei
+
En Bô Jutsu
+
Binten
Jû Baku Kin
+
Sai Nen Dan
(saut) + , ou
Yô Sen Nen Ja
+
Gorrila Slam
+
Jû Baku Ten Hyô
Jû Baku Kin + +
Pun Jin Otoshi
(2 sec) +
Hachi Mon Nen Ki Jin
+
Syuten-Dozi
Oni Hone Kuda Ki
+ ou
Kon Gô Haji Ki
(2 sec) + ou
Punching Bag
+
Daku Ryû Nada
+ ou
Oni Kobushi
+ ou
Gô En Shu
+
Ji Goku Naga Shi
+
Backbreaker
Ji Goku Naga Shi + +
Second Backbreaker
Backbreaker + +
Rei Shû Ki Jin Yado
+ + (répété)

Seena
Two Launcher
(2 sec) + ou
Tail Whip
(2 sec) + ou
Air Tail Whip
(saut) (2 sec) + ou
Dolphin Roll
(2 sec) + ou
Aqua Bell
+
Wave Spike
+
Bubble Spike
+
Crystal Splash
+
Two Mind Storm
(2 sec) +
Igret
Soul Slash
(2 sec) + ou
Ripper Haaken
(2 sec) + ou
Bramble Ring
(2 sec) + ou
Air Bramble Ring
(saut) (2 sec) + ou
Blade Fury
+
Trap Edge
(2 sec) +
Vigor Remove
(2 sec) +
Hell Inhabitant
+
Behemoth
Wild Snap
+ ou
Deadly Press
+
Nitro Break
+
Corrupt Slam
+
Murder Fang
+
Howling Beast
+
Grand Explosion
+

Eelis
Nightmare Wing
+ ou
Air Nightmare Wing
(saut) + ou
Phantom Kuroishi
+ ou
Dancing Needle
(saut) + ou
Abandoned Cave
+
Bat Illusion
+
Lunatic Jail
+
Air Lunatic Jail
(saut) +
Killing Chariot
+
Midnight Fire
+
Lucifer
Pentagram Dune
(2 sec) + ou
Pentagram Ruin
(2 sec) + ou
Mind Wave
+
Electric Crunch
+
Dark Side Gate
(2 sec) +
Anger Body Sonic
+
Flare Burst
(au moins 2 secondes)

   
 

SITES FILS